Bewust ouderschap, opvoeden zonder straffen en belonen, onvoorwaardelijk opvoeden deze drie termen verwijzen naar mijn inziens allemaal naar dezelfde opvoedvisie. Een opvoedvisie dat me na aan het hart lig en waar ik sinds 2010 mee in contact ben gekomen. Ik probeer het sindsdien toe te passen in mijn leven. Het lukt me niet altijd, maar na elke kans dat ik niet greep gaf ik mezelf een nieuwe kans. Opvoeden zonder straffen en belonen is een zoektocht, een weg waarbij ik mezelf beter leer kennen en ik leer immens veel bij. Ik vind bewust opvoeden ontzettend belangrijk en wil hier in dit artikel mijn kennis en ervaring bundelen zodat het een mooi overzicht kan worden.

Ook interessant: Natuurlijk Ouderschap – Attachment Parenting

Even dit ….

Mijn doel hiermee is om jou en andere mensen te laten nadenken. Wat ik niet wil is met het vingertje wijzen en zeggen “jij doet het mis”. Nee, lees dit met een open blik, het is geen aanval, het is bedoeld ter inspiratie, een aanzet om het opvoeden anders te bekijken, … Lees alles rustig en als je wil kan je bij jezelf na gaan hoe jij over dergelijke onderwerpen denkt. Wij zijn allemaal opgevoed met een bepaalde visie of methode, dat laat zijn sporen na. We doen vaak zaken omdat we het zo geleerd hebben, we denken niet altijd verder na waarom we dit zo doen. Dat is normaal, dat is menselijk. Het is vaak hard en kwetsend om verder te kijken, om de eigen manier van opvoeden te bekijken. Maar, het is zeker de moeite waard. Voorbij het opvoeden “omdat het altijd zo was” zit er zoveel meer! Ik moedig je aan om die stap te zetten.

Het gaat niet om “Ik ben slecht bezig.” het gaat om “Hé, zo kan het ook!”.

Ik twijfel soms of ik hier wel over kan spreken. Er zijn tegenwoordig stromingen met “goed genoeg parenting” of “real parenting” én daar sta ik volledig achter, vooral de real parenting. Hier loopt het ook zeker niet altijd zoals ik voor ogen heb. Dat is normaal. Dat is ook ok. Ik twijfel ook omdat ik niemand de moed wil ontnemen. Ik wil net mama’s en papa’s bemoedigen! Ik wil je dan ook uitnodigen om even te kijken naar waar je nu staat in het leven, in het opvoeden. Hoe gaat het écht? Is er ruimte om verder te lezen of moet je nu eerst dringend aan jezelf werken? Misschien kan beide wel. Ik merk vaak dat ik nu meer voor mezelf zorg dan voordat ik hier bewuster mee bezig was. Zelfzorg is zo ontzettend belangrijk. Ben je bereid om kritisch te kijken naar de opvoedmethodes van vroeger, de opvoeding dat je zelf gehad hebt en de opvoeding waarmee je misschien reeds bezig bent naar je kind toe. Het gaat niet om “Ik ben slecht bezig.” het draait om “Hé, zo kan het ook!”.

Lees zeker ook: Goed genoeg ouderschap

Principes van bewuste ouderschap

Fysiek contact

Bewuste ouders vervullen de nood van hun kinderen aan fysiek contact, zonder zich zorgen te maken over het verwennen van hun kinderen op dat vlak.

Emoties

Bewuste ouders accepteren de volledige range aan emoties bij kinderen en ontvangen zonder oordeel alle wijzen waarop  kinderen hier uiting aan geven. Ze realiseren zich dat ze niet alle verdriet, boosheid of frustratie kunnen voorkomen. Ze weerhouden kinderen er niet van hun pijnlijke gevoelens te uiten door huilen of uitrazen.

Onze dochter wou geen kleertjes aandoen. Maar het is koud buiten.
Dat geeft niet, vond ze. Wil je es met je blote poep in de sneeuw zitten?
Ja knikt ze. Ok, geen probleem.
Terwijl we de sneeuw van haar poepje doen: Wil je kleertjes aandoen?
“Jaa!”.

Stimulatie en vertrouwen

Bewuste ouders bieden leeftijdsgepaste stimulatie en vertrouwen er op dat kinderen leren op hun eigen tempo en manier. Ze pushen kinderen niet om sneller te ontwikkelen.

Aanmoedigen zonder kritiek en prijzen

Bewuste ouders moedigen hun kinderen aan om nieuwe vaardigheden te leren, maar oordelen niet over hun prestaties noch met kritiek, noch met prijzen.

Spendeer tijd met je kind

Bewuste ouders spenderen dagelijks tijd met hun kinderen waarop ze hun volle aandacht geven. In deze speciale tijd observeren, luisteren, antwoorden ze en nemen ze deel aan het spel van hun kinderen als ze daartoe uitgenodigd worden. Ze gaan de activiteiten van de kinderen niet sturen.

  • Ik ben thuisblijfmama en ik besef natuurlijk dat niet iedereen dat wil of kan. Ik schreef hier een blog over mijn keuze en hoe wij dit aangepakt hebben praktisch.
  • Ouders moeten opvoeden

Beschermen

Bewuste ouders beschermen hun kinderen voor gevaar, maar proberen niet al hun fouten, problemen of conflicten te voorkomen.

Autonome probleemoplossers

Bewuste ouders moedigen hun kinderen aan om autonome probleemoplossers te worden en helpen enkel wanneer het nodig is. Ze lossen de problemen niet op voor de kinderen.

Autonomie is heel belangrijk voor kinderen. Dat betekend grip hebben op wat er gebeurt, dat begint al van kleinsaf door bijvoorbeeld zelf te kiezen welke kleur beker ze willen.

Denk na over de grenzen

Bewuste ouders stellen redelijke grenzen, gidsen kinderen met vriendelijke hand naar gewenst gedrag en overzien ieders noden bij het oplossen van conflicten. Ze controleren kinderen niet met straffen, beloningen, omkoping of bedreigingen van welke soort dan ook.

Zorg voor jezelf

Bewuste ouders zorgen voor zichzelf en zijn eerlijk over hun eigen noden en gevoelens. Ze offeren zichzelf niet op tot ze wrokkig worden.

  • Hier kan je mijn artikels lezen over me-time

Wees bewust van jezelf

Bewuste ouders werken aan hun bewustzijn van de interferentie tussen pijn uit hun eigen kindertijd en hun vermogen om een goede ouder te zijn. Ze doen gewetensvolle inspanningen om zoveel mogelijk te voorkomen dat ze eigen pijn doorgeven aan hun kinderen.

Net zoals kinderen leren wij ook door fouten te maken.

De betekend niet dat je jezelf schuldig moet voelen, voor mij past mildheid naar jezelf en anderen toe enorm goed hierbij. Doe je best, doe het goed genoeg en heb je ruimte doe het beter! En als het eens wat minder lukt is er een volgende kans, en een volgende. Onthou heel goed dat je als ouder altijd blijft leren, net zoals kinderen leren wij ook doorheen onze fouten en ervaringen.

De boeken die ik las over opvoeden zonder belonen, bewust ouderschap en onvoorwaardelijk opvoeden

Boeken over natuurlijk ouderschap zijn hier opgelijst.

Nog meer eigen ervaringen met bewust ouderschap

Eten

Slapen

School

Ik vind school enorm belangrijk en zeker niet altijd makkelijk om er goed mee om te gaan dit omdat je met verschillende partijen rekening moet houden. Hier kan je alles lezen over hoe wij omgaan met naar school gaan: Over school en alles wat daarrond komt kijken

Schermtijd en online opvoeding

Dit ligt me heel na aan het hart en ik plan in de toekomst nog meer artikels erover. Voor nu kan je starten met dit.

Comments are closed.