1 – Gebruiksvoorwaarden

Sofie Lambrecht is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebruik van de informatie op deze blog. U leest de blog uit eigen vrijheid.

2 – Copyright Policy

Ik ben de wettelijke copyright houder van alle teksten en foto’s op mijn blog. Het is niet toegestaan om zonder mijn schritelijke toestemming iets te gebruiken, te (her)printeren of publiceren.

3 – Vrijwaring

Mijn blog bevat heel wat informatie, hou er rekening mee dat ik geen dokter of andere specialist kan vervangen.

4 – Privacy Statement

Ik verkoop jou persoonlijke contactgegevens niet aan een bedrijf. Ook zal ik ze niet misbruiken of op spam lijsten plaatsen. Ik ben niet verantwoordelijk voor het doen en laten van adverteerders of andere mensen die reageren op mijn blog.

Sofie Lambrecht, gevestigd aan Kleine Bissegemstraat 31, 8501 Bissegem, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://sofielambrecht.be Kleine Bissegemstraat 31, 8501 Bissegem, België +32496488208

Bram Vandenbussche is de Functionaris Gegevensbescherming van Sofie Lambrecht Hij/zij is te bereiken via i.am@bramvandenbussche.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sofie Lambrecht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@sofielambrecht.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sofie Lambrecht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Sofie Lambrecht neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sofie Lambrecht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden blijvend bewaard tenzij anders aangegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sofie Lambrecht deelt de persoonsgegevens niet met derden tenzij anders aangegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sofie Lambrecht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sofie Lambrecht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hallo@sofielambrecht.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Sofie Lambrecht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Sofie Lambrecht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sofie Lambrecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@sofielambrecht.be

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Sofie Lambrecht analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Sofie Lambrecht volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
Sofie Lambrecht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5 –  Reserve Rechten

Ik mag mijn blog sluiten, verkopen, een andere wending laten nemen als ik dat wil.

6 – Adverteerders en Sponsors

Ik ben niet verantwoordelijk voor de acties van de adverteerders of sponsors. Indien je problemen hebt met een product van een adverteerder of sponsor, wend je tot het bedrijf.

7 – Webshop Sofie Lambrecht – Trajecten

Retour of ruilen

Retouraanvragen en ruil-aanvragen moeten goedgekeurd worden op voorhand. Stuur een mail naar hallo@sofielambrecht.be met de vraag en reden. Retourkosten zijn op eigen rekening en de gedane verzendkosten worden niet terugbetaald.

Het herroepingsrecht om een aankoop te annuleren vervalt bij aankoop van een digitaal product of dienst. Daar deze hun aard zich niet zomaar leent tot terugsturen of annuleren.  Neem contact op via hallo@sofielambrecht.be en dan kijken we samen naar een mogelijke oplossing.

8 – Affiliate

Als je affiliate bent voor Sofie Lambrecht dan ontvang je de uitbetaling per maand, het bedrag wordt overgeschreven de maand nadien.